Słowo na niedzielę

Czy częściej czytamy horoskopy czy fragmenty Pisma Świętego? Czytanie horoskopów jest jakąś formą wyznania wiary, że to nie Bóg jest Bogiem, ale że istnieje jakaś siła poza Nim. Pamiętajmy, że znaczenie ma nie tylko to, co deklarujemy s