Słowo na niedzielę

Bardzo piękna jest historia Anny z pierwszego czytania. Sytuacja tej kobiety była niewesoła. Bardzo cierpiała, bo nie mogła mieć dzieci. Jej mąż, Elkana, bardzo Annę kochał, ale ponieważ w tamtej kulturze bezdzietność widziano jako brak Bożego błogos