Słowo na niedzielę

Św. Paweł w liście do Filipian, w zdaniu przed początkiem niedzielnego czytania, mówi: pamiętam o was. To słowo pamiętać, wspominać pojawia się siedem razy w Nowym Testamencie, za każdym razem w listach Pawła. Ten dobry apostoł nie zapominał o