Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii Pan Jezus, Król Wszechświata, rozmawia z Poncjuszem Piłatem, prefektem Judei, maleńkiej części Imperium Rzymskiego. Wiemy, że Piłat chciał w pewnym momencie uwolnić Jezusa, ale skończyło się na chęciach. Ostatecznie Pił