Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy historię o uzdrowieniu niewidzącego Bartymetusza. Słysząc przechodzących pielgrzymów nasz ślepiec zaczyna wołać. Być może to jedyna szansa w jego życiu, by spotkać Jezusa. Już o Nim słyszał, ale jeszcze nie spo