Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii Pan Jezus dopytuje apostołów: co chcecie, żebym wam uczynił? Za 15 wersetów, w tym samym 10 rozdziale Marka, identyczne pytanie usłyszy ślepiec Bartymeusz. Odpowiedź brzmi: Panie, bym przejrzał. Jego prośba kończ