Słowo na niedzielę

Od czasu grzechu pierworodnego tkwi w nas pokusa bycia jak Bóg. Pokusa myślenia, że wiemy lepiej, jak powinno być. Kiedy Pan Jezus pyta Piotra: „kim według ciebie jestem?”, ten odpowiada poprawnie: „jesteś Mesjaszem”. W