Słowo na niedzielę

Rozmawiamy o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech przeciw Duchowi Świętemu niekoniecznie jest jakimś jednym czynem. To raczej nastawienie serca. Sposób myślenia. Pan Jezus mówi o tym grzechu wtedy, gdy uczeni w Piśmie oskarżają Go