Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie opisuje odnowienie przymierza między Izraelitami a Bogiem. Wcześniej zawarte ono zostało na Synaju w obecności Mojżesza. Teraz, po jego śmierci, Jozue, następca Mojżesza, wzywa cały lud do odnowienia umowy z Bogiem. Moment i miejsce