Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie opisuje odnowienie przymierza między Izraelitami a Bogiem. Wcześniej zawarte ono zostało na Synaju w obecności Mojżesza. Teraz, po jego śmierci, Jozue, następca Mojżesza, wzywa cały lud do odnowienia umowy z Bogiem. Moment i miejsce tego wydarzenia są bardzo ważne: oto właśnie skończył się podział Ziemi Obiecanej, kiedy lud zakończył wędrówkę przez pustynię idąc z Egiptu do Kanaanu. Bóg wypełnił wszystkie obietnice, które wcześniej dał swemu ludowi. Rzecz dzieje się w Sychem, gdzie kiedyś Abraham zbudował pierwszy ołtarz, gdy przyszedł do Kanaanu, a Jakub – jego wnuk – nakazał wszystkim domownikom wyrzucić wizerunki obcych bogów, które zakopał w pobliżu Sychem.