Słowo na niedzielę

W niedzielnym czytaniu słyszymy, że Pan Jezus cudownie rozmnożył chleb. Najprawdopodobniej odmówił nad pięcioma bochenkami tradycyjną formułę błogosławieństwa nad chlebem, którą dziś odmawiają kapłani podczas Mszy Świętej: „Baruch