Słowo na niedzielę

Św. Paweł w drugim czytaniu mówi coś niezwykłego! Chrystus wprowadza pokój i jedność, bo zburzył rozdzielający mur – wrogość. Jaki mur Paweł mógł mieć na myśli? Najprawdopodobniej chodziło o ten, który na terenie Świ