Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy o dość nietypowej sytuacji. Pan Jezus prosi uczniów, by w drogę niczego ze sobą nie brali. Dlaczego więc Pan Jezus sam pozbawia uczniów tego, co niezbędne podczas długiej wędrówki? Sami uczniowi