Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy dobrze znaną nam przypowieść. Otóż przełożony synagogi, człowiek o wysokiej pozycji społecznej, na oczach ludzi pada przed Jezusem na kolana. I błaga o pomoc. Sprawa jest poważna, bo jego córeczka właśni