Słowo na niedzielę

Na koniec niedzielnej Ewangelii uczniowie mówią o Jezusie: To kim On właściwie jest? A przecież widzieli już wiele Jego cudów – liczne uzdrowienia, skuteczne wyrzucanie złych duchów, nauczanie, które wprawiało słucha