Słowo na niedzielę

Na koniec niedzielnej Ewangelii uczniowie mówią o Jezusie: To kim On właściwie jest? A przecież widzieli już wiele Jego cudów – liczne uzdrowienia, skuteczne wyrzucanie złych duchów, nauczanie, które wprawiało słuchaczy w zdumienie. Choć uczniowie widzieli już cuda Jezusa, to uczestniczyli w nich jako widzowie, stojąc jakby na zewnątrz tych wydarzeń. Teraz są w samym ich centrum, w środku burzy, która jak najbardziej dotyczy ich życia. Ba, wydaje się być śmiertelnym zagrożeniem! I działanie Pana Jezusa bezpośrednio na ich życie powoduje zaskoczenie i pytanie: Kim On jest? Bo już myśleliśmy, że Go znamy. A czy my wiemy Kim jest Jezus?