Słowo na niedzielę

Pierwsze, niedzielne czytanie, fragment proroka Ezechiela, wskazuje nam na podwójny kierunek: w górę – wywyższanie siebie samego i w dół – uniżanie się. Pan Jezus, jakieś sześć wieków po Ezechielu, nazywa to ta