Słowo na niedzielę

Pierwsze, niedzielne czytanie, fragment proroka Ezechiela, wskazuje nam na podwójny kierunek: w górę – wywyższanie siebie samego i w dół – uniżanie się. Pan Jezus, jakieś sześć wieków po Ezechielu, nazywa to tak: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony”. A Apostołowie Piotr i Jakub, cytując stare, biblijne przysłowie, dopowiadają, że Bóg pysznym się sprzeciwia, burząc ich plany, a błogosławi i pomaga pokornym. Czy potrafimy być pokorni?