Słowo na niedzielę

W najbliższą niedzielę czytamy początek Ewangelii według św. Marka, który ukazuje pięć wydarzeń, w których faryzeusze krytykują Jezusa. Widzimy narastające napięcie. Ewangelia niedzielna to dwie ostatnie z owych pięciu sytuacji. I o ile