Słowo na niedzielę

Pierwsze, niedzielne czytanie przypomina, że Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu. Ten fragment księgi Powtórzonego Prawa jest fascynujący, bo przypomina oczywiste fakty, które mogą nam niekiedy umykać. Izrael to maleńki nar&