Słowo na niedzielę

Pierwsze, niedzielne czytanie przypomina, że Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu. Ten fragment księgi Powtórzonego Prawa jest fascynujący, bo przypomina oczywiste fakty, które mogą nam niekiedy umykać. Izrael to maleńki naród (Bóg mówi: Ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym), który ostatnie kilkaset lat spędził w niewoli. Nie ma pojęcia o walce. O wędrowaniu. A Egipt? To potężne państwo. Ogromna armia. Kto mógłby się jej przeciwstawić? No przecież nie tłum kobiet i dzieci. Ale Izrael to lud Boga. Lud, który zaufał w zagrożeniu. I Bóg, ten tajemniczy Bóg, którego czasem trudno zrozumieć, walczył zamiast nich. To On ich wyjął z pieca egipskiego, jak określa wyjście z niewoli księga Powtórzonego Prawa. To On pokonał wrogów większych i silniejszych, niż maleńki Izrael.