Słowo na niedzielę

Starożytni Grecy wyposażeni byli przede wszystkim w okrągłą tarczę, zwaną hoplon, krótki miecz i długą włócznię, która mogła mieć nawet 3 metry. Ich siłą był specjalny szyk bojowy, zwany falangą. Każdy z hoplitów musiał się trzymać tej zwartej kolumny. Ksenofont z Aten, świetnie wykształcony historyk, a przy tym żołnierz, opisując walczących hoplitów, napisał: Rydwany niech podążają ustawione w kolumnę na skrzydło falangi. Używa tu słowa „stoicheo” – ustawić się w regularnej linii, podążać w sposób uporządkowany. I to właśnie słowo, pochodzące z języka militarnego, znajdziemy też w ostatnim zdaniu dzisiejszego drugiego czytania. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. To znaczy dopasuj się do Ducha Świętego. Równaj krok do Niego.