Słowo na niedzielę

Dziś w czytaniach słyszymy, że aniołowie mówią do uczniów, którzy przed chwilą widzieli Jezusa wstępującego do nieba: Dlaczego stoicie? To znaczy, że trzeba się ruszyć. Św. Paweł dodaje, byśmy postępowali zgodnie z powołaniem, aż