Słowo na niedzielę

Dziś w czytaniach słyszymy, że aniołowie mówią do uczniów, którzy przed chwilą widzieli Jezusa wstępującego do nieba: Dlaczego stoicie? To znaczy, że trzeba się ruszyć. Św. Paweł dodaje, byśmy postępowali zgodnie z powołaniem, aż dojdziemy do jedności wiary. Dojdziemy. Trzeba ruszyć, ale duchowo, a nie tylko dosłownie. W Ewangelii Jezus mówi mocną rzecz: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wiara jest granicą życia i śmierci. Czyli trzeba uwierzyć. Przyjąć, że to, co dotyczy Jezusa, jest prawdą. Zgodzić się na to na serio. Uznać na amen. Nie kwestionować codziennie. Nie mieć wątpliwości przy każdej trudnej sytuacji.