Słowo na niedzielę

W niedzielnym pierwszym czytaniami słyszymy o św. Pawle. Dziewiąty rozdział Dziejów Apostolskich ukazuje jego nawrócenie i to, co nastąpiło potem. Po spotkaniu Jezusa pod Damaszkiem Paweł przybył do Jerozolimy, gdzie oczywiście byli już chrześcijanie. Ale uczniowie bali się go. Nie wierzyli, że stał się chrześcijaninem. To musiało być bolesne doświadczenie dla nowo nawróconego Pawła. Tym bardziej, że w tym czasie Żydzi grozili mu śmiercią Ale była to też próba dla jerozolimskich uczniów Jezusa. Musieli zmierzyć się z postawą starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym. Czy przyjmą powracającego Szawła? Czy uwierzą w jego szczerą zmianę?