Słowo na niedzielę

W niedzielnym pierwszym czytaniami słyszymy o św. Pawle. Dziewiąty rozdział Dziejów Apostolskich ukazuje jego nawrócenie i to, co nastąpiło potem. Po spotkaniu Jezusa pod Damaszkiem Paweł przybył do Jerozolimy, gdzie oczywiście byli już