Słowo na niedzielę

Potrzebujemy nawrócenia. Wszyscy. Ty. Ja. Wszyscy. Ale jak to? Przecież Pan Jezus zmartwychwstał! Czy to nie załatwiło wszystkiego? Czy już nie jestem zbawiony i wszystko mam z głowy? Owszem, ale musisz zbawienie przyjąć. Twoje grzechy zostały