Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy znów o przykazaniach. Pan Bóg przypomina przez proroka Jeremiasza, że Izraelici złamali przymierze zawarte na Synaju, gdzie dostali prawo wypisane na kamiennych tablicach. I obiecuje, że w przyszłości