Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy znów o przykazaniach. Pan Bóg przypomina przez proroka Jeremiasza, że Izraelici złamali przymierze zawarte na Synaju, gdzie dostali prawo wypisane na kamiennych tablicach. I obiecuje, że w przyszłości zawrze nowe przymierze, wypisując prawo na sercach. I wszystko będzie pięknie. Tylko potrzeba się nawrócić... Nawrócenie można przyjąć, a nie stworzyć. Ale przyjąć oznacza być posłusznym, zgodzić się na Boże działanie. Posłuszeństwo pomoże wyrwać się z tego kręgu ciągłych powrotów do grzechu.