Słowo na niedzielę

Niedzielne pierwsze czytanie opisuje wydarzenia, które rozegrały się prawie sześćset lat wcześniej niż Ewangelia, która mówi o wyrzuceniu przez Jezusa kupców ze świątyni. Czytamy, że Świątynia w Jerozolimie była bezczeszcz