Słowo na niedzielę

Pan Bóg dał Izraelitom drogowskazy życia czyli X Przykazań. Jednak mówiąc: przykazanie, wkrada się w nasze myślenie pewna niepewność i negacja wynikająca z końcówki słowa przykazanie, czyli nie. A może warto zamienić je na tak: przykazatak? Dlaczego? Bo po pierwsze przykazania są drogą. Sposobem dotarcia do Pana Boga. Po drugie: wierność przykazaniom jest jak tarcza, o którą rozbijają się ataki wroga. Jego pokusy, kłamstwa, nienawiść. Po trzecie: one są odpowiedzią Boga na twoje słabości. Na skłonność do grzechu. Bez nich zapanowałby chaos. Dekalog chroni nas przede nami samym. Jest dopasowany do mojego życia.