Słowo na niedzielę

Jest Adwent niecierpliwe oczekiwanie. W Ewangelii Pan Jezus aż cztery razy nakazuje czuwać. Co to znaczy? Być gotowym? Nie, to jeszcze za mało. Myślę, że czuwać, to znaczy chcieć spotkać. To wynika z relacji, z pragnienia bycia blisko kogoś, na kim n