Słowo na niedzielę

Pierwsze niedzielne czytanie z niedzieli Chrystusa Króla jest z Księgi Ezechiela i mówi o pasterzu i o owcach. Za to w drugim czytaniu jest troszkę o królowaniu. Dlaczego więc ta ostatnia niedziela roku liturgicznego nazwana jest