Słowo na niedzielę

Pierwsze niedzielne czytanie z niedzieli Chrystusa Króla jest z Księgi Ezechiela i mówi o pasterzu i o owcach. Za to w drugim czytaniu jest troszkę o królowaniu. Dlaczego więc ta ostatnia niedziela roku liturgicznego nazwana jest niedzielą Chrystusa Króla? A może Pan Jezus przychodzi na ziemię jako zwykły człowiek, żebyśmy rozpoznali Go wiarą? Gdyby od razu przyszedł w chwale jako król, to każdy by Go wybrał. Jezus będzie oceniał na sądzie nie nasze oficjalne wystąpienia, dobrze przygotowane przemówienia, ale zwykłe, codzienne zachowanie. Proste, szare decyzje. Pamiętając, że wszystko co robimy wobec zwykłych ludzi, robimy wobec Jezusa. Tak, jakbyśmy robili to Jemu. Na koniec Jezus objawi swą potęgę i wszyscy Go zobaczą. Wtedy wiara już nie będzie potrzebna. Ale dziś jeszcze chce, żebyś postępował według tego, co ci mówi, według Jego słów, a nie według tego, co widzisz.