Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy opowieść o omywaniu swoich szat we krwi baranka. Ale jak można wyprać ubranie we krwi? Czasem Pismo święte używa takiego porównania: „choćby wasze szaty były czerwone jak purpura, staną się białe jak we