Słowo na niedzielę

Kiedy mówimy o Panu Jezusie, gdy o Nim myślimy, czasem zapominamy, że był człowiekiem. Że Bóg stał się człowiekiem. Oczywiście pamiętamy, że miał ręce i nogi, że jadł, spał. Ale było coś jeszcze – od momentu, kiedy zaczął występow