Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy, o spotkaniu faryzeuszy i zwolenników Heroda z Jezusem. Ci ludzie chcą rozmawiać z Jezusem, ale ich intencja jest jasna od początku – nie szukają prawdy, nie proszą o pomoc, ale chcą Jezusa zaatakować,