Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy przypowieść o winnicy. Pojawia się ona zarówno w pierwszym czytaniu u Izajasza, jak i w Ewangelii, w przypowieści Jezusa. To był bardzo czytelny obraz dla Żydów, dla których od początku Palestyn