Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy przypowieść o robotnikach. Słyszymy, że gospodarz tak samo wynagrodził tych, którzy pracowali cały dzień, jak i tych, którzy pracowali tylko godzinę. Robotnicy pracujący cały dzień, uważają, że zostali