Słowo na niedzielę

Ewangelia niedzielna jest tak ciekawa, że nie wystarczy czasu, na opowiedzenie o niej wszystkiego. Ale spróbujmy powiedzieć o tym, co najważniejsze. Piotr pyta Jezusa, czy powinien przebaczać aż siedem razy. Rabini uznawali, że poważne grzechy można było przebaczyć tylko trzy razy, więc propozycja Piotra była i tak wielkoduszna. Jezus jednak nie chce używać tu matematyki. Przebaczać trzeba zawsze. Bez wyliczania.