Słowo na niedzielę

Ewangelia niedzielna jest tak ciekawa, że nie wystarczy czasu, na opowiedzenie o niej wszystkiego. Ale spróbujmy powiedzieć o tym, co najważniejsze. Piotr pyta Jezusa, czy powinien przebaczać aż siedem razy. Rabini uznawali, że poważne grzechy