Słowo na niedzielę

W niedzielę słyszymy słowa św. Pawła: nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. O długach św. Paweł mówił już w poprzednich zdaniach listu do Rzymian. Czy Paweł namawia, żeby finansowo być w porządku, ale że kochać innych już nie t