Słowo na niedzielę

W niedzielę słyszymy słowa św. Pawła: nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. O długach św. Paweł mówił już w poprzednich zdaniach listu do Rzymian. Czy Paweł namawia, żeby finansowo być w porządku, ale że kochać innych już nie trzeba? Co prawda niektórzy bibliści sugerują, że słowo poza można przetłumaczyć jako tylko, a więc nasze zdanie brzmiałoby: Nikomu nie bądźcie nic dłużni, tylko miłujcie się wzajemnie. To ciekawa propozycja, my jednak trzymajmy się wersji z lekcjonarza – poza wzajemną miłością. Bóg chce więc, żebyś otrzymaną miłość oddawał innym. Nie jesteś chrześcijaninem tylko po to, żeby się ładnie modlić. Masz kochać ludzi w imieniu Boga, zanieść im Jego miłość. To jest dług, który masz spłacać. To jest zadanie do końca życia.