Słowo na niedzielę

Drugie niedzielne czytanie podpowiada, że musimy badać kontekst tego, co nas spotyka. Nie wolno nam oceniać pochopnie, z pozorów. Co nagle, to po diable. Kto zobaczy jakiś wycinek tego, co się dzieje i od razu uznaje, że rozumie całość, przypisując sobie prawo do osądzania, ten w gruncie rzeczy tworzy kontekst, a nie próbuje go odczytać, odkryć. Św. Paweł pyta więc: kto poznał myśl Pana, kto Go obdarował? To nie ty decydujesz, nie ty ustalasz plany. Ty masz je odkrywać, masz pytać o nie Boga. Ewangelia to potwierdza - ludzie często sądzą, że wiedzą i tą pozorną wiedzą się kierują.