Słowo na niedzielę

Drugie niedzielne czytanie podpowiada, że musimy badać kontekst tego, co nas spotyka. Nie wolno nam oceniać pochopnie, z pozorów. Co nagle, to po diable. Kto zobaczy jakiś wycinek tego, co się dzieje i od razu uznaje, że rozumie całość, przypi