Słowo na niedzielę

Jak często martwisz się, że twoja modlitwa jest niedostatecznie dobra, że nie umiesz się modlić? Może nawet z tego powodu w ogóle z modlitwy rezygnujesz? W najbliższą niedzielę drugie czytanie przypomina, że kiedy zaczynamy się modlić i nie wiemy jak to robić lub o co prosić, Duch Święty przychodzi nam z pomocą. A jeśli sam Duch Święty przyczynia się za nami, to czy Bóg takiej modlitwy nie usłyszy?