Słowo na niedzielę

W pierwszym czytaniu w najbliższą niedzielę słyszymy, że Bóg wymaga od swego ludu strzeżenia przymierza, którego jeszcze nie zawarł; zatem wymaga od Izraelitów, żeby uwierzyli Mu w ciemno. To tak jak w niecodziennym turnieju tele