Słowo na niedzielę

Choć określenie Trójca Święta nie pojawia się w Piśmie św., to jednak odczytujemy obecność Boga w trzech Osobach na różnych kartach Biblii. I choć jest to tajemnica, to zachwycające jest to, że Bóg sam daje się poznać i dlatego o