Słowo na niedzielę

Kiedy w dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstępuje na uczniów, słychać szum, który przyciąga tłumy Żydów. Apostołowie zaczynają głosić dzieła Boże, po raz pierwszy – bez strachu – występując publicznie. Wcześniej bal