Słowo na niedzielę

Człowiek bardzo chce, żeby wszystko zależało ode niego, a sprawy w jego życiu toczyły się zgodnie z jego planami; czasem więc próbuje kupić sobie łaskę Pana Boga swoim dobrym zachowaniem, kilogramami modlitw. Jednak relacja z Bogiem nie polega