Słowo na niedzielę

W niedzielnym czytaniu słyszymy o dwóch uczniach idących do Emaus. Serca uczniów były zanurzone w ciemności, w smutku. Po śmierci Jezusa byli kompletnie rozbici. I właśnie o Jezusie rozmawiają cały czas. Zmartwychwstały Jezus dołącza do