Słowo na niedzielę

W niedzielnym czytaniu słyszymy o dwóch uczniach idących do Emaus. Serca uczniów były zanurzone w ciemności, w smutku. Po śmierci Jezusa byli kompletnie rozbici. I właśnie o Jezusie rozmawiają cały czas. Zmartwychwstały Jezus dołącza do nich i chce im pomóc. Zadaje pytania i zmusza do zajęcia stanowiska. Jezus chce, żeby zaczęli wierzyć. Uczy na nowo patrzenia. I widzenia. Opowiada im wszystko jeszcze raz, ale teraz ze swego punktu widzenia. Przypomina im przepowiednie proroków, wyjaśnia im Pisma. To sprawia, że wiara uczniów rośnie.
Nie zatrzymuj się na smutkach i rozczarowaniach. Pytaj Jezusa. Pozwól Mu opowiedzieć twe życie tak, jak On je widzi. Czytaj Słowo. A zobaczysz zmartwychwstałego Pana prędzej, niż myślisz...