Słowo na niedzielę

Przewodnikiem po niedzielnych czytaniach będzie w tym tygodniu św. Paweł i fragment listu do Kolosan. Po pierwsze słyszymy: Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Szuka