Słowo na niedzielę

W niedzielnym czytaniu słyszymy historię króla Saula: kiedy Saul, pierwszy król Izraela, zgrzeszył przeciw Bogu, okazał ogromne nieposłuszeństwo, został przez Boga odrzucony. Wtedy Pan Bóg posłał proroka Samuela, by namaścił na k