Słowo na niedzielę

Zaczynamy Wielki Post i od razu w niedzielnych czytaniach pojawia się raj. W raju to nie człowiek jest w centrum, ale drzewo życia, którego autorem jest Bóg i drzewo poznania dobra i zła. Kiedy pojawia się wąż, kusi by to Adam i Ewa ustawili się w centrum, żeby uznali siebie za najważniejszych. Ważniejszych niż Słowo Boże, niż sam Bóg. Diabeł podpowiada, że można odrzucić Słowo Boże bez żadnych konsekwencji. Adam i Ewa nie chcieli żyć Słowem Bożym. Nie chcieli ufać Bogu. Chcieli być w centrum, postanowili sami o wszystkim decydować.