Słowo na niedzielę

Zaczynamy Wielki Post i od razu w niedzielnych czytaniach pojawia się raj. W raju to nie człowiek jest w centrum, ale drzewo życia, którego autorem jest Bóg i drzewo poznania dobra i zła. Kiedy pojawia się wąż, kusi by to Adam i Ewa ust