Słowo na niedzielę

Czym jest mądrość tego świata, o której mówi św. Paweł w drugim czytaniu? Nie chodzi tu o wiedzę, przynajmniej nie taką w znaczeniu informacji z encyklopedii. Mądrość tego świata mówi, że JA mam zawsze rację, bo tak już jest. Że