Słowo na niedzielę

Pan Bóg chce, żebyśmy odkrywali kim jesteśmy i chce, żebyśmy się nieustannie rozwijali. Ale to On sam będzie podpowiadał, jak to zrobić. W pierwszym czytaniu pojawia się postać o imieniu Sostenes. Kto to jest? No właśnie nie wiemy. Część badaczy Pisma św. sądzi, że to ten sam Sostenes, który pojawia się w Dziejach Apostolskich. Tam jest to przełożony synagogi pobity przez tłum. Być może stał się chrześcijaninem i pomagał Pawłowi w głoszeniu Ewangelii. Ale to tylko domysły. Nic pewnego o owym Sostenesie nie wiemy. Czasem takiej pewności brakuje nam co do nas samych. Ile jestem wart? Ile znaczę? Zaufaj...