Słowo na niedzielę

„Świat nie poznał Słowa” – zapisał św. Jan w swej Ewangelii. Choć Jezus przyszedł do swojej własności, bo cały świat stał się przez Niego, to swoi Go nie przyjęli. To jest niestety możliwe także dziś, także ty możesz nie poznać Słow