Słowo na niedzielę

Po zaślubinach Maryi i Józefa, ale zanim zamieszkali pod jednym dachem, okazało się, że Maryja jest w ciąży. Józef bardzo Ją kochał i ufał Jej; nie mógł więc zrozumieć co się stało. Gdyby okazało się, że Maryja – będąc już