Słowo na niedzielę

Pierwsze niedzielne czytanie mówi o pustyni, o stepie. Kojarzy się to z Janem Chrzcicielem, który udzielał chrztu na Pustyni Judzkiej. To powiązanie okazuje się trafne, bo miejsce wystąpienia Jana w Ewangelii Mateusza i słowa z księgi Izajasza z pierwszego czytania – pustkowie, pustynia, to dokładnie ten sam wyraz. W głębszym sensie możemy więc pustynię i step z pierwszego czytania odnieść do sytuacji Jana Chrzciciela.