Słowo na niedzielę

Pierwsze niedzielne czytanie mówi o pustyni, o stepie. Kojarzy się to z Janem Chrzcicielem, który udzielał chrztu na Pustyni Judzkiej. To powiązanie okazuje się trafne, bo miejsce wystąpienia Jana w Ewangelii Mateusza i słowa z księgi I