Słowo na niedzielę

W drugim niedzielnym czytaniu św. Paweł mówi do nas ciekawe słowa: Kto nie pracuje, ten niech nie je. Gdybyśmy tę pracę rozumieli jako pracę nad sobą, nawracanie się, a jeszcze bardziej jako szczerą modlitwę, czyli przede wszystkim słuchanie P