Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii do Jezusa przychodzi grupa saduceuszów. Z Pisma Świętego wiemy też, że nie wierzyli w zmartwychwstanie, istnienie aniołów czy nieśmiertelność duszy. Czy saduceusze szukali prawdy? Czy chcieli czegoś się dowiedzie